Místní knihovna v Kobylech
Naposledy aktualizováno: 02.05.2017 16:14:41

 

 

Knihovna Kobyly se nachází v obci Kobyly. Obec Kobyly má 334 obyvatel. Nachází se v Libereckém kraji. První zmínky o vzniku obce sahají až do 13. století. Obec tvoří samostatný územní celek, který se skládá ze sedmi menších osad. Další informace o obci Kobyly naleznete na www.kobyly-obec.cz

 

V knihovně Kobyly vykonávala práci knihovnice 30 let paní Marie Kozderková. Svou činnost ukončila k 31.12. 2006. Knihy od roku 2007 zapůjčovaly knihovnice Zuzana Filipová a Zuzana Šanderová. V knihovně se postupně měnilo osazenstvo. Do roku 2015 půjčovaly knížky Martina Marušková a Monika Marušková. V roce 2016 se vrátila Zuzana Filipová ( Slámová).

 

 

Celková plocha knihovny je 36 m2 a jsou zde dvě místnosti. V současné době je v knihovně osmstudijních míst.

 

 

Knihovna se zapojila do programu Internetizace Libereckého kraje a tudíž je od roku 2005 připojena na internet, který je volně přístupný veřejnosti.

 

 

 

Každý rok se knihovnice snaží uspořádat nějaké kulturní akce. Naposledy to byla soutěž pro děti a následné opékání špekáčků. Fotky z této soutěže můžete nájít v "galerii".

 

 

 

Technickým vybavením knihovny jsou dva počítače a tiskárna,pak také tiskárna s kopírkou a scannerem.

 

 

 

Knihovna Kobyly se zúčastnila vyhlášených grantů jako je například VISK. Z tohoto programu si knihovna pořídila druhý počítač a nakoupila programy od Laniusu.

 

 
Proces zabral 0.0187 sekund času a 0.58MB paměti.